CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CS-01 Xét đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” Chính sách
2 PC06-CMND-01 Cấp mới chứng minh nhân dân Đăng ký, quản lý con dấu
3 PC06-DKQLCD-01 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
4 PC06-QLDKCT-01 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Quản lý, đăng ký cư trú
5 PC06-QLNNKDCĐK-01 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
6 PC07-PCCC01 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Công an tỉnh Quản lý phòng cháy, chữa cháy
7 PC08-QLPTGT01 Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an tỉnh Quản lý phương tiện giao thông đường bộ
8 PC06-CGP01 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
9 PA01-QLXNC-01 Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh
10 CS-02 Cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật; giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật; Quyết định trợ cấp thương tật 01 lần Chính sách
11 PC06-CMND-02 Cấp đổi chứng minh nhân dân Đăng ký, quản lý con dấu
12 PC06-DKQLCD-02 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
13 PC06-QLDKCT-02 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Quản lý, đăng ký cư trú
14 PC06-QLNNKDCĐK-02 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
15 PC07-PCCC02 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Quản lý phòng cháy, chữa cháy